Glow Space Hub

Z Glow Space Wiki
Verze z 21. 2. 2021, 00:13, kterou vytvořil Mdojcar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Glow Space Hub je připravované komunitní centrum komunity GS v Olomouci.

Přístup do centra[editovat | editovat zdroj]

Je možný po domluvě členům komunity GS.